>>Super vlakke vloeren

Super vlakke vloeren

Om de veiligheid in een hoogbouwmagazijn te kunnen garanderen en de snelheid van de smalle gangen truck optimaal te kunnen benutten, is het van groot belang dat de bedrijfsvloer super vlak afgewerkt wordt.

Wanneer er extra hoge eisen aan het vlakheidsniveau van de vloer worden gesteld dan biedt Indurfloor hiervoor de meest passende oplossing met zijn super vlakke vloeren.

Vaak wordt er bij nieuwbouw gekozen voor een monoliet vloer, dit type is uit te voeren in één vlakke homogene afwerklaag. Echter als dit wordt gestort in de openlucht dan wordt de gewenste vlakheid zelden bereikt. Regen, vorst of andere klimatologische omstandigheden beïnvloeden de vlakheid van de vloer.

offerte aanvragen

Super vlakke vloer Super vlakke vloer Akzo Nobel Bedrijfsvloer super vlakke afwerking Super vlakke bedrijfsvloer Super vlakke vloer distributiecentrum

Zeer hoge vlakheid DIN 15185 haalbaar.

Indurfloor is erin gespecialiseerd om de vloer te voorzien van een nieuwe super vlakke industriële toplaag van gemiddeld 8 à 10 mm dik. Diezelfde super vlakke vloeren kunnen ook worden aangebracht over bestaande bedrijfsvloeren. Door bijvoorbeeld een herindeling van het magazijn of het verplaatsen van de gangpaden zijn de bestaande vlakheidseisen vaak komen te vervallen.

Functiegarantie super vlakke vloer

In samenwerking met de heftruck leverancier en de stellingbouwer kan Indurfloor een gegarandeerde functiegarantie van het totale magazijn afgeven. De verschillende vlakheidsnormen die tegenwoordig gesteld worden vindt U in deze bijlage.

Een industriële bedrijfsvloer van Indurfloor voldoet gegarandeerd aan deze eisen.

Voordelen van onze super vlakke vloeren

  • Ruim 2.500 m2 super vlakke vloer op een dag.
  • Zeer hoge vlakheid zoals DIN 15185 haalbaar.
  • Na 48 uur volledig belastbaar.
  • Spanningsvrij en zeer slijtvast.
  • Minimale bedrijfshinder de stellingen kunnen blijven staan.

Enkele voorbeelden van super vlakke vloeren

 
  • Ruim 2.500 m² bedrijfsvloer op een dag
  • Zeer hoge vlakheden haalbaar
  • Na 48 uur volledig belastbaar
  • Spanningsvrij en zeer slijtvast
Indurfloor B.V. Bedrijfspresentatie