>Privacy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door Indurfloor B.V. gevestigd aan de Kaap Hoornstroom 4 1271 EL te Huizen. Indurfloor verwerkt uw gegevens als u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of als u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, doormiddel van e-mail, telefoon en formulieren op een van onze websites www.indurfloor.nl of www.bedrijfsvloer.nl. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bedrijfsgegevens

Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • Uw vragen te kunnen beantwoorden
 • Het opstellen en versturen van de aangevraagde offerte/opdracht
 • Het leveren van onze producten en het uitoefenen van onze diensten
 • Het afhandelen van de facturatie
 • Nakoming van de geldende wet- en regelgeving

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@indurfloor.nl, dan zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

Gegevens aanpassen/verwijderen

Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacy-recht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door uw verzoek te sturen naar info@indurfloor.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw verzoek verwerken. Indurfloor B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaren van de persoonsgegevens

Indurfloor B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van de persoonsgegevens met derden

Indurfloor B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indurfloor B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Indurfloor) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van de website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. Indurfloor B.V. maakt wel gebruik van Google Analytics. De hierdoor verzamelde gegevens worden gedeeld met andere Google producten die persoonsgegevens verzamelen. De privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Indurfloor respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites www.indurfloor.nl en www.bedrijfsvloer.nl en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@indurfloor.nl. Deze Privacyverklaring kan om uiteenlopende redenen veranderen, wijzigen en aangevuld worden; daarom raden wij u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft. Deze versie is vastgesteld op 27 september 2018. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via 035-5257901 of info@indurfloor.nl.

 • Ruim 2.500 m² bedrijfsvloer op een dag
 • Zeer hoge vlakheden haalbaar
 • Na 48 uur volledig belastbaar
 • Spanningsvrij en zeer slijtvast
Indurfloor B.V. Bedrijfspresentatie