>>Super vlakke bedrijfsvloer Centraal Boekhuis te...

Super vlakke bedrijfsvloer Centraal Boekhuis te Culemborg

  • Bedrijfsvloer renovatie
  • Bedrijfsvloer renovatie
  • Super vlakke bedrijfsvloer
  • Super vlakke bedrijfsvloer
  • Super vlakke vloer hoogbouwmagazijn
  • Super vlakke bedrijfsvloer DIN 15185

6000 m2 smalle gangen magazijn

Het bestaande hoogbouwmagazijn van het Centraal Boekhuis, de grootste logistieke dienstverlener voor uitgeverijen en boekhandels, kan dankzij de juiste vloer renovatie weer jaren mee als smallegangen magazijn. Een herindeling van het bestaande magazijn hield een ingrijpende vloer renovatie in daar de gewenste vlakheid niet aanwezig was.

Super vlakke bedrijfsvloer

Om de nieuwe trucks van Still goed te kunnen laten functioneren, moest de bestaande bedrijfsvloer 3 millimeter per meter vlakker worden dan dat het geval was.

Indurfloor is gespecialiseerd in dit soort opdrachten.  Wanneer er extra hoge eisen aan het vlakheidsniveau van de bedrijfsvloer worden gesteld dan biedt Indurfloor hiervoor de meest geschikte oplossing.

In dit geval is er gekozen voor een nieuwe bedrijfsvloer die voldoet aan de vlakheid volgens de norm DIN 15185.

Na een schriftelijke meetrapportage door een onafhankelijk adviesburo is gebleken dat Indurfloor met het toegepaste vloersysteem, ruim binnen de normen is gebleven, waardoor het magazijn direct ingericht kon worden en klaar was voor de eindgebruiker.

  • Ruim 2.500 m² bedrijfsvloer op een dag
  • Zeer hoge vlakheden haalbaar
  • Na 48 uur volledig belastbaar
  • Spanningsvrij en zeer slijtvast
Indurfloor B.V. Bedrijfspresentatie